Krocket 2015

Krocket 2015

Ugeposten skrev:

Pil opad for AGS

KROCKET: Det har været et godtt år for AGS-krocketafdeling's 26 medlemmer.
"I maj måned har vi holdt 'åbent hus', hvor vi fik 6 nye medlemmer, som alle er faldet godt til hos os", fortæller Vibeke Sønderskov fra AGS.
På konkurrencesiden er det blevet til flere flotte resultater. "Vi har deltaget i otte stævner, hvor det er blevet 6 første pladser og en anden plads til Carsten Sønderskov. Henny Nikolajsen har opnået en første plads. Hanna Højer og Torben Henriksen er kommet ind som flotte to'ere", fortsætter Vibeke Sønderskov, som selv hentede tre første pladser og én anden plads ved årets stævner.

Landsdelsmestre
AGS deltog også i hold-turnering, hvor Bodil Madsen, Frank Husmark og Vibeke og Carsten Sønderskov blev landsdelsmestre for hold i række C1. Erik Nikolajsen og Carsten Sønderskov blev landsdelsmestre for par i række B2. For Landsdelsmeswtrene betyder det at de rykker op i en højere række.

"De har hele året været stort fremmøde til træningdage tirsdag og fredag, samt til vores forskellige arrangementer som grillaften ved klubmesterskabet og den netop overståede julefrokost, hvor 25 medlemmer mødte op", sluttede Vibeke Sønderskov.

Aktive Gilleleje Seniorer (AGS) har gjort sig godt på krocketbanerne

Græsted Revy - sept. 2015

Julefrokost - dec 2015

Undervisning af en 1. klasse - april 2015