MedlemsInfo

Medlemsinfo omfatter:

  • Aktivitetsplan 
  • Kontingent
  • Lidt fakta om AGS

Aktivitetsplan

Gymnastik start efterår 2023 uge 37 på flg. dage

Mandags hold start 11. septemberhold 1 kl.9.30 hold 2. 1030

hallen idrætsvej 

Onsdags hold start 13. september kl. 10.30

Gilleleje Hallen

Fredags hold start 15. september kl. 10.00

hallen idrætsvej

____________________________________


Efterårs holdene slutter uge 49. 2023

Juleferie til uge 2. januar 2024

Mandag hold slut 4. december start igen 8. januar

Onsdag hold slut 6. december start igen 10. januar

Fredag hold slut 8. december start igen12.januar

________________________________________


AGS jule frokosten afholdes fredag den 15. kl. 12.30 december 

AGS generalforsamling afholdes fredag 19. januar kl.10.00


Bemærk

Disse 2 arrangementer

afholdes i GB fest lokale på idrætsvej 


Kontingent for 1/4 – 31/3

Kontingent  betales for perioden           01.04 til 31.03

Kontingentbeløb

Går du på et hold betaler du kr.250,00,

              på to hold kr.400,00,

              på tre hold kr.600,00 og

              på fire hold 800,00.

Passive medlemmer kr.75,00

Nye medlemmer har prøvetid 2 gange, inden betaling

Kontingentet bedes indbetalt til NORDEA BANK, reg.nr. 2411, konto nr. 6445-304-350.

I oplysningsfeltet skrives enten dit medlemsnr. eller dit navn samt koderne for de aktiviteter, du ønsker at deltage i Jfr. skema nedenfor:

Aktivitet

kode

Betalingsfrist

Kroket

Kode 1

01.05

Petanque

Kode 2

01.05

Onsdagsidræt i

Gilleleje Hallen)

Kode 5

01.10

Mandags gymnastik

hold 1

Kode 3

01.10

Mandagsgymnastik

hold 2

Kode 6

01.10

Fredags gymnastik

Kode 4

01.10

Lidt fakta om AGS

AGS er stiftet 5 december 2001

 år                                    2017      2023

Antal medlemmer      164        153

 Gennemsnits alder                   >70