I AGS arrangeres der hvert år en endags sommertur som går til et eller andet på Sjælland.

Herudover arrangeres der en række udlandsrejser af 3 til 10 dages varighed. Disse rejser arrangeres af enkeltpersoner med overskudsenergi.