AGS og corona

Adfærd til klubaktiviteter inden for Petanque, DGIs anbefalinger:              06-06-2020       

 

Så skete det endeligt - forsamlingskravet på mindre end 10 personer falder bort og erstattes af et krav på mindre ennd 50 personer.

Det betyder at vi stort set kan gøre som vi plejer ned nogle få ting vi skal overholde: 

Al form for fysisk kontakt skal undgås, og der skal altid holdes minimum 1 meters afstand til hinanden.

Medlemmerne spiller med egne petanquekugler og samler ikke hinandens kugler op.

Ved opsamling af kugler skiftes spillerne til at gå hen og samle op

Spillerne benytter sig udelukkende af egne grise

Drikkevarer må kun medbringes til eget brug

Håndsprit udleveres af AGS husk at sørge for god håndhygiejne

Medlemmer med symptomer må IKKE deltage i nogen petanqueaktiviteter.