Udsigt fra kaffebordet

Er det ikke et fremtidigt medlem

eller er det en supporter til musikken