Mindeord for Karen Hansen

tidligere formand og medstifter af Aktive Gilleleje Seniorer (AGS)

Hun døde den 11. september 2014.

 

Karens helt store interesse var gymnastik og hun har været instruktør i bl.a. Gilleleje og Søborg. Alle kendte vist Karen Hansen. Da hun i 2001 var leder af et ældrehold i Gilleleje Gymnastikforening, fik hun, da holdet skulle holde op i marts måned, en opfordring til at etablere nogle aktiviteter om sommeren. Karen var pa daværende tidspunkt pensionist og hun accepterede at undersøge mulighederne, men desværre gik det ikke helt let, idet Karen i løbet af sommeren blev indlagt på hospital med en blodprop i hjertet. Andre tog heldigvis over og det lykkedes i efteråret 2001 at få etableret en forening, som startede med gymnastik i Gilleleje Hallen hver onsdag.

Efter veloverstået bypassoperation var Karen tilbage, og efter en stiftende generalforsamling blev Aktive Gilleleje Seniorer (AGS) startet den 5.. december 2001 med Karen som formand. Karen var en altdominerende formand, der var den drivende kraft i foreningens vækst og hun havde et særligt blik for udvidelse af de aktiviteter, som foreningen tilbød. Dertil var hun i kraft af sin gymnastikuddannelse en veloplagt instruktør til vor gymnastik. I dag er AGS en velanskreven klub i foreningslivet i Gilleleje, med et medlemstal på omkring 150 og er medlem af Gilleleje Boldklub.

I 2012 sagde Karen - bl.a. af helbredsmæssige årsager - farvel til formandsposten i foreningen og blev udnævnt til æresmedlem.. Vi har set Karen til flere af vore arrangementer, men desværre svandt kræfterne ind, og hun var ikke så tit en gæst på det seneste.

Det er med stor sorg, at Karen ikke er iblandt os mere, men jeg er taknemmelig over, at jeg mandag i sidste uge fik en lang og god snak med hende, hvor hun desværre også kunne meddele, at lægerne ikke kunne gøre mere ved hendes hjerte. Hun var dog fortrøstningsfuld og håbede, at hun kunne få mange gode ar med sin familie, når bare hun tog det med ro. Desværre rakte hendes håb ikke.

Karen vil stå for AGS som den altid energiske formand, og hun vil blive savnet som inspirator og menneske, og vi er utrolig taknemmelige for hendes arbejde i og for foreningen. Det var ikke uden grund, at vi - i sluttede kredse - kaldte hende "mor Karen".

Vore tanker går til hendes familie.

Æret været hendes minde.

 

På vegne af Aktive Gilleleje Seniorer

Børge Nielsen

Næstformand