P-tank holdet var inviteret af 3F (Finns fede festlokaler)