07.03 2021

Puh ha - den trækker tænder ud.

Coronaen har overrasket de fleste med sin voldsomhed, men nu ser vi lys forude. Vi har fået muligheder for lidt udendørs aktiviteter som vi beskriver i det følgende. 

Nyhedsbrev Marts 2021 fra AGS

Corona, corona,corona, det lyder som omkvædet til en dårlig melodigrandprix sang,men det er det desværre ikke.

Corona er skyld i, at vi ikke har kunne dyrke vores idræt i et helt år. Men som statsministeren sagde: DER ER LYS FORUDE, det gælder bare om at kunne se langt nok. Vi har derfor valgt at udsætte general forsamlingen på ubestemt tid, men vi har valgt at udsende regnskabet og beretningen, som er vedlagt. Ligeledes vil vi se tiden an med hensyn til årets udflugt, som vi håber kan foregå i starten af juni 21.

Men de nye regler for at mødes udendørs i foreningsregi gør at vi nu kan åbne op for Petanque og krocket. Vi har valgt at sætte kontingentet for krocket op til 300 kr.pr.år, da det giver ret til at deltage 3 gange pr.uge.

Ligeledes starter vi op med gymnastik udendørs foran klubhuset ved fodboldbanerne. Alle møder op omklædt, der er ikke adgang til omklædningsrum og bad.

VI starter op fra mandag d.15/3-2021.
Mandag hold 1 møder kl 9,30 og slutter kl 10,00

Mandag hold 2 møder 10,10 og slutter kl.10,40

fredag møder man op kl. 10,00 – 10,30.

Da der kun kan deltage 24 personer og instruktøren, er det nødvendigt at melde sig på dagen før til: agsleif@gmail.com,

Hvis der kommer flere end 24 tilmeldinger får man besked på at man ikke kan deltage.Til gengæld er man så først på listen til næste gang. Det
gælder jo om at komme i gang igen, så mange som muligt.

Den Gule seddel med årets begivenheder udsendes senere.

Hilsen
Bestyrelsen.

Se yderligere under genneralforsamling beretning for året 2020.