De sidste strofer til det grå guld inden kaffen blev serveret